جلسه همکاری علمی- پژوهشی پژوهشکده هرمز با دفتر تحقیقات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

جلسه همکاری علمی- پژوهشی پژوهشکده هرمز با دفتر تحقیقات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

٠١:١٧ - 1394/09/11 - تعداد نظرات : ٠

کارگاهای آموزشی و نشست های علمی مرتبط با پژوهش و رسالت های اخلاقی پژوهشگردر

در خصوص شرکت در هفته پژوهش جلسه ای در راستای اهداف پژوهشکده و رسالت های پژوهشی در دفتر ارتباطات علمی پژوهشکده با حضور سرپرست پژوهشکده و اعضای هیت علمی برگزار نمودند مقرر گردید کارگاهای آموزشی و نشست های علمی مرتبط با پژوهش و رسالت های اخلاقی پژوهشگردر هفته پژوهش برگزار گردد.

١٩:٠٠ - 1394/09/10 - تعداد نظرات : ٠